لبه شخصیت افراد روانشناسی سرگرمی ماشین

لبه: شخصیت افراد روانشناسی سرگرمی ماشین سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز عکس خبری چرخ دستی خالی

برای بعضی از افراد چرخ باید بچرخد تا چرخ زندگی ارزش بچرخد ولی گاهی چرخ و زندگی نمی چرخند که نمی چرخند که نمی چرخند. در گذشته حمل کالا در کوچه بعد کوچه های تنگ و

چرخ دستی خالی

چرخ دستی خالی

عبارات مهم : بازار

برای بعضی از افراد چرخ باید بچرخد تا چرخ زندگی ارزش بچرخد ولی گاهی چرخ و زندگی نمی چرخند که نمی چرخند که نمی چرخند. در گذشته حمل کالا در کوچه بعد کوچه های تنگ و پرتردد بازارهای سنتی دغدغه تجار بود. نه خودرویی بود و نه مسیری جهت رفت و آمد آن. در نتیجه چرخ دستی ها به بازار راه یافتند. مردانی پشت چرخ دستی قرارگرفتند و نیاز بازار برطرف شد و در بعد آن چرخ زندگی صاحبان چرخ دستی چرخید. نانی در می آمد و منزل هایی گرم می شد.

آن روزها بازار رونق داشت و سفره صاحبان چرخ دستی اگرچه راحت ولی رنگین بود. سالها گذشت و بازار از رونق افتاد و از سوی دیگر با عریض شدن بعضی از مسیرهای بازار پای وانت بارها به آن باز شد. چرخ دستی ها ساعت های متوالی خالی و بی حرکت ماندند وصاحبان چرخ دستی در انتظار بار. رفته رفته چرخ دستی ها فرسوده تر، مردان پشت چرخ دستی پیرتر و بیماری و ناتوانی بر آنها غالب شد. هزینه های زندگی اوج رفت و چرخ زندگی مردان پشت چرخ دستی از حرکت ایستاد.

در کوچه بعد کوچه های بازار چهارسوق آمل که قدم می زنی صدای پای چرخ دستی ها را می شنوی و مردان سالخورده و خمیده ای را می بینی که پشت آن جوانی خود را پیر کرده اند. چرخ دستی آخرین امید آنها است و وسیله ای جهت کسب روزی حلال.

چرخ دستی های فرسوده یک قدم جلوتر از پاهای خسته آنها پیش می روند و چرخ زندگی صاحبان خود را می چرخانند.

چرخ دستی خالی

برای بعضی از افراد چرخ باید بچرخد تا چرخ زندگی ارزش بچرخد ولی گاهی چرخ و زندگی نمی چرخند که نمی چرخند که نمی چرخند. در گذشته حمل کالا در کوچه بعد کوچه های تنگ و

چرخ دستی خالی

برای بعضی از افراد چرخ باید بچرخد تا چرخ زندگی ارزش بچرخد ولی گاهی چرخ و زندگی نمی چرخند که نمی چرخند که نمی چرخند. در گذشته حمل کالا در کوچه بعد کوچه های تنگ و

چرخ دستی خالی

مهر

واژه های کلیدی: بازار | زندگی | مردان | بیماری | عکس خبری

چرخ دستی خالی

چرخ دستی خالی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz