لبه شخصیت افراد روانشناسی سرگرمی ماشین

لبه: شخصیت افراد روانشناسی سرگرمی ماشین سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی گفت‌و گوی وزارت کشور با احزاب راجع به حوادث اخیر کشور

وزارت کشور با دعوت از دبیران و مسئولان احزاب عمده کشور ضمن دریافت نظر و نظرات آنها راجع به حوادث اخیر کشور به تبادل نظر در جهت تقویت همبستگی و اتحاد ملی پرداخت.

گفت‌و گوی وزارت کشور با احزاب راجع به حوادث اخیر کشور

گفت و گوی وزارت کشور با احزاب راجع به حوادث اخیر کشور

عبارات مهم : حوادث

وزارت کشور با دعوت از دبیران و مسئولان احزاب عمده کشور ضمن دریافت نظر و نظرات آنها راجع به حوادث اخیر کشور به تبادل نظر در جهت تقویت همبستگی و اتحاد ملی پرداخت.

به گزارش ایسنا، وزارت کشور با دعوت از دبیران و مسئولان احزاب عمده کشور ضمن دریافت نظر و نظرات آنها راجع به حوادث اخیر کشور به تبادل نظر در جهت تقویت همبستگی و اتحاد ملی پرداخت.

گفت‌و گوی وزارت کشور با احزاب راجع به حوادث اخیر کشور

در این دعوت که از سوی معاون سیاسی کشور و باعنوان شورای گفتگوی سیاسی کشور انجام شد مسئولان تمامی احزاب اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل حضور داشتند و ضمن تاکید بر اهتمام خاص مسئولان کشور بر حل پرسشها اقتصادی و معیشتی مردم و برطرف بی عدالتی و تبعیض ها خواستار برخورد ریشه ای و اصولی با عوامل بروز این حوادث در دو بخش نارضایتی های مردمی و اغتشاشات شدند.

در این نشست همچنین توجه خاص به نقش جریان انحرافی و لیدر این جریان در اعتبار زدائی از دستگاه های متفاوت حاکمیتی و ترویج بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد نظام که یکی از عوامل بروز این حوادث به شمار می رود و واکاوی و دقت درعتاب مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه ششم دیماه در این رابطه مورد تاکید قرار گرفت.

وزارت کشور با دعوت از دبیران و مسئولان احزاب عمده کشور ضمن دریافت نظر و نظرات آنها راجع به حوادث اخیر کشور به تبادل نظر در جهت تقویت همبستگی و اتحاد ملی پرداخت.

واژه های کلیدی: حوادث | سیاسی | مسئولان | وزارت کشور | مسئولان کشور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz