لبه شخصیت افراد روانشناسی سرگرمی ماشین

لبه: شخصیت افراد روانشناسی سرگرمی ماشین سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی باید با کارها بی ثبات کننده کشور عزیزمان ایران در منطقه مقابله کرد! / جانسون

وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که کشورها باید از انجام کارها بی ثبات کننده کشور عزیزمان ایران در منطقه جلوگیری کنند.

باید با کارها بی ثبات کننده کشور عزیزمان ایران در منطقه مقابله کرد! / جانسون

جانسون: باید با کارها بی ثبات کننده کشور عزیزمان ایران در منطقه مقابله کرد!

عبارات مهم : ایران

وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که کشورها باید از انجام کارها بی ثبات کننده کشور عزیزمان ایران در منطقه جلوگیری کنند.

به گزارش مهر به نقل از ریانووستی، «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس اظهار داشت که مورد نیاز است در برابر فعالیت های بی ثبات کننده کشور عزیزمان ایران در منطقه مخالفت کرد، ولی در عین حال از اصلاحات در این کشور حمایت می کنم.

باید با کارها بی ثبات کننده کشور عزیزمان ایران در منطقه مقابله کرد! / جانسون

جانسون گفت: ما دائما و در همه سطوح نگرانی خود را نسبت به فعالیت های بی ثبات کننده کشور عزیزمان ایران ابراز می کنیم. ما به طور مداوم این مسئله را نه تنها در مذاکرات با ایرانی ها بلکه با متحدان و شرکایمان به منظور ادامه فشار بر کشور عزیزمان ایران و مجبور کردن آن جهت جلوگیری از چنین اقداماتی، مطرح می کنیم.

وی افزود: کشور عزیزمان ایران قدرت بی ثبات کننده منطقه هست، ولی ما نه تنها باید در برابر آن ایستادگی کنیم، بلکه در خصوص انجام اصلاحات در این کشور نیز باید اقدام کنیم و از اصلاح کارها کشور عزیزمان ایران حمایت کنیم.

وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که کشورها باید از انجام کارها بی ثبات کننده کشور عزیزمان ایران در منطقه جلوگیری کنند.

جانسون با اشاره به این که انگلیس همچنان به حمایت از توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران ادامه می دهد، گفت: توافق هسته ای کشور عزیزمان ایران ارزشمند است و نیاز به حمایت دارد. ما شرکای مان را متقاعد خواهیم کرد که آن را رها نکنند.

واژه های کلیدی: ایران | توافق | جانسون | فعالیت | انگلیس | ایرانی | بوریس جانسون | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz