لبه شخصیت افراد روانشناسی سرگرمی ماشین

لبه: شخصیت افراد روانشناسی سرگرمی ماشین سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز اخبار حوادث قتل فرزند ٤ سال بعد از همسرکشی

مردی همسرکش که توانسته ‌بود رضایت فرزندانش را بگیرد و از قصاص نجات پیدا کند، بعد از آزادی از زندان این‌بار پسرش را به قتل رساند.

قتل فرزند ٤ سال بعد از همسرکشی

عبارات مهم : چنگال

مردی همسرکش که توانسته بود رضایت فرزندانش را بگیرد و از قصاص نجات پیدا کند، بعد از آزادی از زندان این بار پسرش را به قتل رساند.

یه گزارش شرق، متهم که مردی معتاد به شیشه هست، چهار سال قبل از حادثه، در پی درگیری ای که با همسرش داشت او را به قتل رسانده هست. یک سال قبل دختر نوجوانی درحالی که گریه می کرد با مرکز فوریت های پلیسی تماس گرفت و گفت پدرش در حال به قتل رساندن برادرش هست. زمانی که مأموران به منزل این دختر رسیدند متوجه شدند کار از کار گذشته و پسر نوجوانی به نام شروین جانش را از دست داده هست. بهنام پدر این نوجوان که متهم به قتل هست، در محل بازداشت شد و در همان لحظه نیز به قتل پسرش اعتراف کرد.

با انتقال جسد به پزشکی قانونی مأموران متهم را به اداره آگاهی انتقال یافته کردند. ابتدا دختر نوجوان که عنوان را به پلیس گزارش داده بود، مورد بازجویی قرار گرفت. او گفت: نیمه شب بود و همه ما خوابیده بودیم، من صدایی شنیدم؛ صدایی مثل شکستن چیزی. از خواب بیدار شدم و فکر کردم خواب دیده ام.

قتل فرزند ٤ سال بعد از همسرکشی

به آشپزخانه رفتم یک لیوان آب خوردم و برگشتم که بخوابم یک دفعه دیدم پدرم برادرم را روی زمین خوابانده و سرش را زیر مبل کرده و با دستانش گلوی او را فشار می دهد. به سمت پدرم حمله کردم و تلاش کردم برادرم را از او جدا کنم، نتوانستم، او من را به گوشه ای پرت کرد هنگامی که بلند شدم دیدم پدرم با چنگال به گلوی برادرم می کوبد، از منزل بیرون رفتم و فریاد زدم و کمک خواستم کسی جلو نیامد، همه از پدرم می ترسیدند. به پلیس خبر دادم و بعد هم به عمه و عمویم زنگ زدم آنها حرفم را باور نکردند و گفتند تو اشتباه می کنی حتما خواب دیده ای. هنگامی که مأموران رسیدند، پدرم برادرم را کشته بود. این دختر گفت: چهار سال قبل پدرم با مادرم درگیر شد و او را به قتل رساند.

بعد به ما گفت از کرده اش پشیمان است و ما هم او را بخشیدیم چون پدرمان بود و دوستش داشتیم ولی حالا او برادرم را هم کشته هست. بعد از گفته های این دختر، متهم مورد بازجویی قرار گرفت. او ابتدا مدعی شد پسرش قصد انتقام گیری از او را داشته و به همین علت هم دست به این کار زده است ولی بعد مدعی شد چون شیشه کشیده بود، متوجه رفتارش نشده است.

مردی همسرکش که توانسته ‌بود رضایت فرزندانش را بگیرد و از قصاص نجات پیدا کند، بعد از آزادی از زندان این‌بار پسرش را به قتل رساند.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده جهت پیگیری به دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد. روز گذشته این پرونده در شعبه ١٠ مورد پیگیری قرار گرفت. در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و سپس دختر نوجوان ماجرای قتل برادرش را شرح داد. در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام را قبول کرد و گفت: چهار سال قبل از این حادثه، همسرم از موضوعي ناراحت شد و با هم جروبحث کردیم. همسرم به من گفت تو چیزی حالی ات نیست. به او گفتم دیگر این حرف را نزن خودت می دانی که من چقدر از این حرف ها ناراحت می شوم ولی توجهی نکرد و دوباره حرفش را تکرار کرد. من هم كنترل خودم را از دست دادم و از این حرف ناراحت شدم و به سمت همسرم رفتم و با او درگیر شدم و او را به قتل رساندم.

بعد از دستگیری فرزندانم اعلام گذشت کردند ولی من چهار سال در زندان ماندم و بعد بیرون آمدم. زمانی که همسرم را کشتم پسرم خیلی کوچک بود. من می دانستم او از من خیلی ناراحت است و می خواهد انتقام بگیرد. مادرم زمین گیر است و قدرت حرکت ندارد. پسرم جهت اینکه من را ناراحت کند مدام او را با عصا کتک می زد و همین هم باعث می شد که زیاد از دست پسرم ناراحت شوم ضمن اینکه همسایه ها و خواهران و برادرانم به من می گفتند با کارهایی که شروین می کند بالاخره مادر را می کشد. البته می دانستم پسرم قصد انتقام گیری دارد. او واقعا من را نبخشیده بود.

متهم راجع به شب اتفاق گفت: مرتب به گفته های مردم فکر می کردم و اینکه پسرم بخواهد مادرم را بکشد، خیلی ناراحتم می کرد در همین فکر بودم که بلند شدم و پسرم را در خواب خفه کردم. من مادرم را خیلی دوست داشتم و نمی خواستم به او آسیبی وارد شود. او راجع به اینکه آیا با چنگال به گلوی پسرش کوبیده هست، گفت: من این کار را نکردم البته چنگال داشتم جهت اینکه اگر کسی جلو آمد او را بترسانم ولی قصدم این نبود که آن قدر فجیع پسرم را بکشم. من فرزند هایم را خیلی دوست داشتم بعد از فوت همسرم به آنها خیلی وابسته تر شده است بودم و اصلا نمی خواستم آسیبی به آنها وارد شود. پسرم را هم خیلی دوست داشتم، حرف دیگران باعث شد نسبت به او شک کنم و او را بکشم. با آخر جلسه دادگاه هیئت قضات جهت تصمیم گیری دراین باره وارد شور شدند.

قتل فرزند ٤ سال بعد از همسرکشی

واژه های کلیدی: چنگال | نوجوان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz