لبه شخصیت افراد روانشناسی سرگرمی ماشین

لبه: شخصیت افراد روانشناسی سرگرمی ماشین سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز اخبار بین الملل کشف نامه مشکوک در کنسولکری فرانسه در سرزمین های اشغالی

برخی رسانه ها از ارسال یک نامه مشکوک جهت کنسولگری فرانسه در شهر «حیفا» واقع در سرزمین های اشغالی خبر می دهند.

کشف نامه مشکوک در کنسولکری فرانسه در سرزمین های اشغالی

کشف نامه مشکوک در کنسولکری فرانسه در سرزمین های اشغالی

عبارات مهم : دریافت

برخی رسانه ها از ارسال یک نامه مشکوک جهت کنسولگری فرانسه در شهر «حیفا» واقع در سرزمین های اشغالی خبر می دهند.

به گزارش مهر، رسانه صهیونیستی «اسرائیل نشنال» در خبری اعلام کرد که کنسولگری فرانسه در شهر «حیفا» واقع در سرزمین های اشغالی نامه مشکوکی دریافت کرده هست.

کشف نامه مشکوک در کنسولکری فرانسه در سرزمین های اشغالی

رسانه صهیونیستی «اسرائیل نشنال» مدعی شده است است که کارکنان کنسولگری مذکور گفته اند بعد از دریافت این پاکت نامه که از فرانسه ارسال شده است بود، به سوزش چشم مبتلا شده است اند.

آتش نشانی جهت بررسی این نامه مشکوک منطقه کنسولگری را بسته است.

برخی رسانه ها از ارسال یک نامه مشکوک جهت کنسولگری فرانسه در شهر «حیفا» واقع در سرزمین های اشغالی خبر می دهند.

واژه های کلیدی: دریافت | فرانسه | اسرائیل | رسانه ها | اسرائیل | کنسولگری | صهیونیستی | سرزمین های اشغالی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz